Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2016 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI HAZİRAN AYI 11. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 01.06.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir İlçesi 2202 ada, 2277 ada, 1441 ada 30 parseldeki “Yapı İnşaat Alanı” ifadesinin “Katlar Alanı Toplamı” olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1307 ada 3 nolu  parsel ile ilgili  1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
IV- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 68 ada 449 parsel 46,27m² Belediye hissesini satın alma talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 68 ada 452 parsel 9,42m² Belediye hissesini satın alma talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd.)
 
V-   MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
VI-  DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
              GÖRÜŞÜLMESİ.    
  
     VIII-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI