Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.05.2016 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI MAYIS AYI 9. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2016
TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
II-  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III-   MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 40. MADDESİNE İSTİNADEN BELEDİYE 2015 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.
 
IV-  BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 68 ada 449 parsel 46,27m² Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd.)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 68 ada 452 parsel 9,42m² Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd.)
 
V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada 4 parsel 77,00 m² Belediyemize ait hissenin satış  talebinin oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları   (Plan Proje Müd.) 
 
VI-   MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
VII-  DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
VIII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
              GÖRÜŞÜLMESİ.    
  
     IX-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI