Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.04.2016 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI NİSAN AYI 7. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 06.04.2016 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1- Belediyemiz 2016 Bütçe Gelir Tarifesinde yer almak üzere evsel ve katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.  (Temizlik İşl.Müd)
 
2- Zabıta Müdürlüğüne ait “Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği” revize edilerek yeniden düzenlenmesi ve Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin onaylanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu (Zabıta.Müd)
 
3- Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği revize edilerek onaylanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu (Zabıta.Müd)
 
4- Gaziemir Belediye başkanlığı tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içeren haftada düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği kapsamında, yukarıda alınan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile işbirliği yapılması ve ortak hizmet projesi düzenlenmesi ve bu hususta protokol yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Hukuk, Kent Konseyi Komisyon Raporuları ve oy birliği ile kabul edilen Kültür Komisyon Raporu.  (Kültür ve Sos.İşl.Müd)
 
 
III- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
IV- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
        GÖRÜŞÜLMESİ.   
   
V- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI