Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.04.2016 SAAT:18.00

 

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI NİSAN AYI 6. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.04.2016 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
III- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 19. MADDESİNE İSTİNADEN BAŞKANLIK DİVAN ÜYELERİNİN SEÇİMİ
 
- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi 
- Divan Katipleri Seçimi
 
IV- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 33. MADDESİNE İSTİNADEN ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ. 
 
V- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24. MADDESİNE İSTİNADEN İHTİSAS KOMİSYONLARININ SEÇİMİ. 
 
 
VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Boş Kadro değişikliği İptal – İhdas talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
2. Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
3. Belediyemiz 2016 Bütçe Gelir Tarifesinde yer almak üzere evsel ve katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesi talebi. (Temizlik İşl.Müd)
 
4. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada 4 parsel 77,00 m² Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd.)
 
5. Zabıta Müdürlüğüne ait “Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği” revize edilerek yeniden düzenlenmesi ve Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin onaylanması talebi. (Zabıta.Müd)
 
6. Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği revize edilerek onaylanması talebi. (Zabıta.Müd)
 
VII-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2016 yılı ücret tarifesinde yer alan Zemin Etüdü Yerinde Tetkik 
       Ücretinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon 
       Raporları.  (İmar ve Şehircilik Müd.)
VIII-FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX-DENETİM KOMİSYONUNUN RAPORU İLE İLGİLİ MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ
 
X- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
XI- DİLEK VE TEMENNİLER. 
XII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
        GÖRÜŞÜLMESİ.      
 
XIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI