Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ (2.BİRLEŞİM, 2.OTURUM) 01.03.2016 SAAT:18.30

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI MART AYI 5. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.03.2016 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (İnsan Kayn.Müd)
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI