Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2016 SAAT:18.00
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI ŞUBAT AYI 3. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.02.2016
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    İptal – İhdas Boş Kadro değişikliği talebi. (İnsan Kayn.Müd)

2.    Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.Müd)

3.    Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi. (İnsan Kayn.Müd)

4.    Kardeş Belediyemiz Kastamonu İli Daday Belediyesine 1 adet oyun grubu ve 1 adet fitness grubunun devri tabi. (Park ve Bahç.Müd)


GÜNDEM 4- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 5- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 6- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
             GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 7- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI