Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.01.2016 SAAT:18.00
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI OCAK AYI 2. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 07.01.2016
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1.    Meclisimizin 07.12.2011 tarihli 105 nolu kararı ile Belediyemiz adına açılan şartlı bağış hesabına yapılan bağışların bu yılda 21.04.2016-30.04.2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Gaziemir Uluslar arası Çocuk Şenliğinde kullanılması ve söz konusu şartlı bağışın yıl sonuna kadar açık kalması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür Komisyon Raporları. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)

2.    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu.  (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.


GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI