Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.01.2016 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI OCAK AYI 1. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 04.01.2016 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Denetim Komisyonu seçiminin gizli oylamayla yapılması talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 
2. Meclisimizin 07.12.2011 tarihli 105 nolu kararı ile Belediyemiz adına açılan şartlı bağış hesabına yapılan bağışların bu yılda 21.04.2016-30.04.2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Gaziemir Uluslar arası Çocuk Şenliğinde kullanılması ve söz konusu şartlı bağışın yıl sonuna kadar açık kalması talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)
 
3. Bu yıl 21.04.2016-27.04.2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “19.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği”  kapsamında farklı ülkelerden halk dansları gruplarının ve heyetlerinin davet üzerine festivale katılmaları hususunun görüşülmesi talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)
 
4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması talebi. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd)
 
GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Yerel Gündem 21 Komisyonu adının Kent Konseyi Komisyonu olarak değiştirilmesine talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk, Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları. (Yazı İşl.Müd)
 
2. Gaziemir İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 19 M II a paftada bulunan 1759 no.lu imar adasının 1/1000 
      ölçekli uygulama imar planında belirlenmiş olan KT, Blok Nizam, 8 kat, ön ve yan bahçe mesafesi 5m,   
TAKS:0.70, KAKS:2 kullanımından TİCK (Ticaret+Konut) Blok Nizam, 8 kat, ön ve yan bahçe mesafesi 5m, TAKS:0.40, KAKS:2 kullanımına dönüştürülmesi yönünde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyon Raporları.  (Etüt Proje Müd)
 
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
             GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI