Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.12.2015 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI ARALIK AYI 23. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 07.12.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
 
1. Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi’nde “Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi” projesinin imar planında belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilan süresi içerisinde Metin Kaya GÖNÜL tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
2. Sözleşmeli personelin 2016 yılı ücret belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen         Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (İnsan Kayn.Müd)
 
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI