Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.10.2015 SAAT:18.00

 


 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI EKİM AYI 18. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 07.10.2015
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.


GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. Belediyemizin Bulgaristan Sarnitsa Belediyesi ile kültürel, sportif, ekonomik, teknik konularda işbirliği amaçlı Kardeş Belediye olunması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür, Yerel Gündem 21, Hukuk Komisyon Raporları.(Kült.ve Sos.İşl.Müd.)

2. 2216 ve 2217 adaların parsel sahipleri tarafından; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 tarih ve 05/479 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, 2216 ve 2217 adaların mevcut yapılaşma koşulları ve alansal büyüklükleri değiştirilmeden birleştirilerek tek imar adası haline getirilmesi ve bu alan çevresindeki park alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre, Hukuk Komisyon Raporları.(Etüt Proje Müd)
 

GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.


GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI