Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.08.2015 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI TEMMUZ AYI 14.TOPLANTI 1.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.08.2015
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Gaziemir Belediyesi “Sarnıç Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Tertibi” açılarak gider kaydedilmesi için 2.420.652,00 TL lik ek bütçe yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz.Müd.)
 
2. 2015 yılı için Zabıta Müdürlüğünün bütçesindeki ekli listede bulunan tertiplerden yeni kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bütçesindeki tertiplere ödenek aktarılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hiz.Müd.)
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI