Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.08.2015 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI AĞUSTOS AYI 13. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.08.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dahilinde bulunan 651 sokak No.2/1 adresinde bulunan Palmiyeler Parkının ismi Doğukan AYGÜN Parkı olarak değiştirilmesi talebi                     (Park ve Bahçeler Müd.)
 
2. Gaziemir Belediyesi “Sarnıç Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Tertibi” açılarak gider kaydedilmesi için 2.420.652,00 TL lik ek bütçe yapılması talebi. (Mali Hiz.Müd.)
 
3. 2015 yılı için Zabıta Müdürlüğünün bütçesindeki ekli listede bulunan tertiplerden yeni kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bütçesindeki tertiplere ödenek aktarılması talebi. (Mali Hiz.Müd.)
 
4. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 2210 ada 4 parseldeki 41,00 m²’lik Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd.)
 
5. 2015-2016 futbol sezonunda Gaziemir Gücü Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Hoyran Spor Kulübü, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Gaziemir Gençlik Spor Kulüplerinin, Gaziemir’de bulunan Spor Kulüpleri’nin müsabakalara katılabilmesi için gerekli olan vize ve referans ücretlerinin Belediyemiz tarafından yatırılması talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 
6. Belediyemiz Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; 2 Adet Çöp Kamyonu, 1 Adet Yol Süpürme Aracı, 2 Adet İBB-25 - İBB 26 no.lu Akülü Elle Çekilebilir Vakumlu Yol Süpürme (fil)  Araçların Şartlı Bağış olarak kabulü ve araçların Araç Kayıt Listesine eklenmesi talebi. (Temizlik İşleri Müd.)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN  
                        GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İlçemiz Gazi Mahallesi Önder Caddesi, Gazi Mahallesi 16 Sokak ve Atıfbey Mahallesi 681 Sokağın İçkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi  (Zabıta Müdürlüğü)
2. Gaziemir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun hazırlamış olduğu Irmak Mahallesinin isminin “SEYDİKÖY” olarak değiştirilmesi projesi talebi (Basın Yayın Halkla İlşk.Müd)
3. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi (Etüt Proje Müd) 
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI