Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.07.2015 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI TEMMUZ AYI 12.TOPLANTI 1.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 06.07.2015
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. İptal –  ihdas ve Müdürlük talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd)
 
2. Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 18M IIa ve 18M IIb nolu paftalarda, Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi belirlenmesini içeren UİP-1564,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (Etüt Proje Müd)
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI