Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2015 SAAT:18.00

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2015 YILI TEMMUZ AYI 11. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

     TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2015

     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1.      İlçemiz Gazi Mahallesi Önder Caddesi, Gazi Mahallesi 16 Sokak ve Atıfbey Mahallesi 681 Sokağın İçkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi  (Zabıta Müdürlüğü)

 

2.      İptal –  ihdas ve Müdürlük talebi (İnsan Kayn.Müd)

 

3.      Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 18M IIa ve 18M IIb nolu paftalarda, Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi belirlenmesini içeren UİP-1564,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)

 

 

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN 

                        GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi (Etüt Proje Müd)

 

  1. Gaziemir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun hazırlamış olduğu Irmak Mahallesinin isminin “SEYDİKÖY” olarak değiştirilmesi projesi talebi (Basın Yayın Halkla İlşk.Müd)

 

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

 

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    

                        GÖRÜŞÜLMESİ.      

 

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 

 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI