Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.06.2015 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI HAZİRAN AYI 10.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 05.06.2015
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. Belediyemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti’nden Shuangliu İdari Bölgesi (Chengdu Şehri, Sichuan Bölgesi) arasında, farklı kültür ve aidiyetlerin yer bulduğu sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek, farklı ekol ve kültürlerden gelen kişilerle bir araya gelerek, karşılıklı anlayış, sevgi ve                                          diyaloğa dayalı iletişim kurmak, ortak faaliyet, proje ve çalışmalar yoluyla yeni kültür politikaları geliştirmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Shuangliu İdari Bölgesi ile kardeş Belediyesi olunması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür, Yerel Gündem 21, Hukuk Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal Müd)
 
2. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan Sarnıç “Belediye Hizmet Alanına (Sosyal ve Kültürel Merkez) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın reddi oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları(Etüt Proje Müd)
 
3. İzmir İli Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi 20m-1b pafta 31621 ada 3 parsel 433.00m2 olup 99/433(99,00m2) hisse Belediyemize aittir. 31621 ada 3 parselin hisse satış talebi                         ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları (Plan Proje Müd) 
 
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI