Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2015 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI HAZİRAN AYI 9. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.06.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 03.08.2015- 15.08.2015 tarihleri arasında Japonya Hiroşima’da düzenlenecek “Hiroşima 2015 Gelecekteki Barış için Uluslar Arası Gençlik Konferans’ına İlçemizde ikamet eden Ege Üniversitesi Öğrencilerinden Ece Ayşem CENGİZ’in ve İzmir Kız Lisesi Öğrencilerinden Bahar Cemre GÖKÇE’nin katılmaları ve her türlü yasal giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesi talebi     (Kültür ve Sosyal Müd) 
2. Belediyemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti’nden Shuangliu İdari Bölgesi (Chengdu Şehri, Sichuan Bölgesi) arasında, farklı kültür ve aidiyetlerin yer bulduğu sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek, farklı ekol ve kültürlerden gelen kişilerle bir araya gelerek, karşılıklı anlayış, sevgi ve                                          diyaloğa dayalı iletişim kurmak, ortak faaliyet, proje ve çalışmalar yoluyla yeni kültür politikaları geliştirmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Shuangliu İdari Bölgesi ile kardeş Belediyesi olunması talebi  (Kültür ve Sosyal Müd)
3. Gaziemir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun hazırlamış olduğu Irmak Mahallesinin isminin “SEYDİKÖY” olarak değiştirilmesi projesi talebi (Basın Yayın Halkla İlşk.Müd)
4. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan Sarnıç “Belediye Hizmet Alanına (Sosyal ve Kültürel Merkez) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi     (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
1. İzmir İli Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi 20m-1b pafta 31621 ada 3 parsel 433.00m2 olup 99/433(99,00m2) hisse Belediyemize aittir. 31621 ada 3 parselin hisse satış talebi                         (Plan Proje Müd) 
2. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay  (Irmak) Mahallesi, 18M-1a pafta, 2208 ada, 4 parsel, 157 nolu parselasyon planı sonucu oluşmuştur.  Söz konusu 18M-1a pafta, 2208 ada, 4 parselde bulunan Belediyemize ait 266/4239 (53,20 m²) hissenin satın alma talebinin reddine, 266/4239 (53,20 m²) hissede kat karşılığı anlaşma yapılmasına oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları  (Plan Proje Müd)
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Dokuzeylül) Mahallesi, 18M-2a pafta, 434 ada 92 parsel,  53 ve 91 parsellerin tevhidi sonucu oluşmuştur. Söz konusu 18M-2a  pafta, 434 ada hisse satış talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu                    (Plan Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI