Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.04.2015 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI NİSANAYI 6.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.04.2015
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
GÜNDEM 2- GÜNDEMDE KALAN ÖNERGENİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
  1.   Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi talebi. (Strateji Geliştirme. Müd.)
 
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
 
1. İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan 112 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci içersinde 2111 ada 1 parsel sahibince yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile ret edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd.)                
 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan 112 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci içersinde 112 ada 74 parsel sahibi vekilince yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile ret edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd.)                
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI