Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.04.2015 SAAT:18.00

2015 YILI NİSAN AYI 5. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
GAZİEMİR BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ
                                     TOPLANTI TARİHİ: 01.04.2015
                                     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
  TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
GÜNDEM 2-MECLİSİ BİLGİLENDİRME
 
1. Denetim komisyon’una hazırlanan 2014 yılı Denetim Raporunun okunmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi
 
GÜNDEM 3- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
GÜNDEM 4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. Encümende görev yapacak üç üyenin gizli oyla seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 
2. İhtisas Komisyonlarının açık oyla seçilmesi talebi. (Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Hukuk komisyonu, Çevre Komisyonu,  Sağlık Komisyonu, Kültür Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu, Kurs Eğitim ve Engelliler Komisyonu, Spor Komisyonu ve Yerel Gündem 21 Komisyonu) (Yazı İşl. Müd.)
 
3. Belediyemizin 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi talebi. (Strateji Geliştirme. Müd.) 
 
4. Belediyemiz ile Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun 23.05.2015/24.05.2015 tarihleri arasında ortaklaşa gerçekleştireceği Bahar Şenliği Organizasyonu işbirliği protokolü düzenlemesi ve protokolün imzalanması ve işbirliğinin her yıl devamı için Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Şenol’a Meclisimizce yetki verilmesi talebi. (Kültür ve Sos. İşl. Müd.
 
5. İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan 112 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci içersinde 2111 ada 1 parsel sahibince yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi. (Etüt Proje Müd.)                
 
6. İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan 112 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci içersinde 112 ada 74 parsel sahibi vekilince yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi. (Etüt Proje Müd.)                
 
 
GÜNDEM 5-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. E Belediye E yönetişim ile vatandaş odaklı hizmet projesinin hayata geçirilmesi kapsamında Belediyemiz ile İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) arasında 05.01.2015 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince İZKA tarafından bu proje için yaklaşık 740.000.00 TL. Belediyemize karşılıksız olarak verilecektir. Bu sebeple 2015 mali yılı için ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bütçesine Bilgisayar Yazılımı Alımları tertibi açılarak gider kaydedilmesi için 740.000.00 TL’lik ek bütçe yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 
2. Gaziemir Kent Konseyimizin 22.01.2015 tarihinde yapmış olduğu 2015 yılı 1. Olağan kurul toplantısında; 10 Eylül Gaziemir’in Kurtuluşu Projesi hususunda karar alınması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Yerel Gündem 21 ve Kültür Komisyon Raporları.
 
 
 
 
 
GÜNDEM 6-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
GÜNDEM 7- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 8- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 9-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 10- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI