Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ 23.12.2014 SAAT:18.00

Belediye Meclisimiz 23.12.2014 Salı günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere Olağanüstü toplanacaktır. İlan olunur.
 
Halil İbrahim ŞENOL
  Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 23.12.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18.00
 
 
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
 
 
GÜNDEM 2- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediyemiz sınırları dâhilindeki park, bahçe ve sevgi yollarının bakım- onarım ve sulanması hizmet alımı işi ile ilgili olarak bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını geçmemek kaydı ile ihale yaptırılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Park ve Bahç.Müd.)
 
2. Belediyemiz sınırları dâhilindeki yolların küçük çaplı asfalt yapım ve onarımı, kaldırımların bakım ve tamirinin yaptırılması hizmet alımı işi ile ilgili olarak bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını geçmemek kaydı ile ihale yaptırılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Fen İşleri.Müd.)
 
3. Belediyemiz sınırları dahilindeki hizmet binaları ile çeşitli tesislerin bakımlarının, temizliklerinin ve  resmi plakalı araçlarımızın sevk ve idaresinin yaptırılması hizmet alımı işi ile ilgili bahse konu hizmetin, süresinin ilk mahalli idareler genel seçimlerinin altıncı ayını  geçmemek kaydı ile ihale yaptırılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Destek Hiz.Müd.)
 
 
GÜNDEM 3- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 4- KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI