Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.12.2014 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI ARALIK AYI 23.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 05.12.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. 2015 yılında Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’A yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon raporu. (İns. Kayn. Müd)
 
2. Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Gaziemir İlçesi Demiryolunun doğusu ile Hava Eğitim Yolu’nun kuzeyinde yer alan 207 ada 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanında kalan bölümünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesi, çevre ulaşım bağlantıları ile yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve Gaziemir 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Lejand ve Plan Notları Paftasına “Belediye Hizmet Alanı” gösteriminin ilave edilmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oyçokluğu ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları.  (Etüt Proje Müd)
 
3. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon raporu. ( Sosyal Yrd. İşl. Müd.)
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI