Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 09.10.2014 SAAT:18.00

 

 GAZİEMİR BELEDİYESİ 
2014 YILI EKİM AYI 19.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 09.10.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. Belediyemizin 2014 Mali yılı gider bütçesindeki ekli listedeki müdürlüklerin projeli işlerinin iptal edilmesi, iptal edilen ve kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerindeki ödeneklerin,  yine ekli listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Mali Hizm. Müd)

2. Belediyemizin 2014 yılı proje ve yapım programında bulunan, 11350 ada 1 parselde yapılması planlanan Kapalı Spor Salonunun projesi tamamlanıp, yapım için gerekli olan maliyetin İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Fen İşleri Müd) 

3. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği, Elektrik vb. tesisat projelerinin Belediyemiz bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tetkik edilerek onaylanması ve 2014-2015 yılları için Elektrik Proje onay ücretinin m2 0,60TL(altmış kuruş) olarak belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Fen İşleri Müd) 

4. 2014–2015 sezonunda kulüplerimize nakdi yardım talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Spor, Kültür, Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları (Kültür ve Sos.Müd)

5. Sar-Bel İmar Teknik ve Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.ortaklarından Sayın Ersin SAYKÖSE’nin paylarını Gaziemir Belediyesine hibe etmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Özel Kalem Müd)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.


GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI