Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2014 SAAT:18.00


GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI 18. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.10.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 2015- 2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı talebi(Strateji Gel.Müd.)

2. Belediyemiz 2015 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi (Strateji Gel.Müd.)

3. 2015 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd)

4. Belediyemizin 2014 Mali yılı gider bütçesindeki ekli listedeki müdürlüklerin projeli işlerinin iptal edilmesi, iptal edilen ve kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerindeki ödeneklerin,  yine ekli listedeki müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılması talebi (Mali Hizm. Müd)

5. Belediye Meclisimizin 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 05.711 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan Atıfbey Mahallesi, 18M IId paftada, 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alan yeşil alan olarak planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Azad FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi (Etüt Proje Müd)

6. Belediyemizin 2014 yılı proje ve yapım programında bulunan, 11350 ada 1 parselde yapılması planlanan Kapalı Spor Salonunun projesi tamamlanıp, yapım için gerekli olan maliyetin İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanması talebi (Fen İşleri Müd) 

7. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği, Elektrik vb. tesisat projelerinin Belediyemiz bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tetkik edilerek onaylanması ve 2014-2015 yılları için Elektrik Proje onay ücretinin m2 0,60TL(altmış kuruş) olarak belirlenmesi talebi (Fen İşleri Müd) 

8. 2014–2015 sezonunda kulüplerimize nakdi yardım talebi  (Kültür Müd)

9. Sar-Bel İmar Teknik ve Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.ortaklarından Sayın Ersin SAYKÖSE’nin paylarını Gaziemir Belediyesine hibe etmesi talebi (Özel Kalem Müd)


GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Belediye Meclisimizin 03.02.2014 tarih ve 12 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.578 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 17 N I b paftada, 11114 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 2.50x3.0 m. ebadında 1 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi (Etüt Proje Müd)

2. Belediye Meclisimizin 03.03.2014 tarih ve 20 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.579 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1697 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1701 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 2.50x3.50 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II c paftada bulunan 2217 no.lu adanın güneyindeki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi (Etüt Proje Müd)

 

 


GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Mülkiyeti Belediyemize ait 2221 ada 1 parseldeki dairelerin satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

2. Mülkiyeti Belediyemize ait 2221 ada 2 parseldeki dairelerin satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

3. Mülkiyeti Belediyemize ait 2223 ada 4 parseldeki dairelerin satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

4. Mülkiyeti Belediyemize ait 2210 ada 6 parseldeki dairelerin satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

5. Mülkiyeti Belediyemize ait 167 ada 64 parseldeki dairelerin satışı talebi(Plan Proje Müd)


GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN   
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI