Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.09.2014 SAAT:18.00

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI EYLÜL AYI 16. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.09.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Boş kadro derece değişikliği talebi (İnsan Kayn.Müd)

2. İzmir Kalkınma Ajansı “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı” kapsamında “E Belediye, E Yönetişim ve Vatandaş Odaklı Hizmet” başlıklı projeyle başvuru yapılacaktır. Proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje faaliyet belgelerini imzalamaya Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa DUMAN’ın yetkili kılınması talebi                                      (Strateji ve Gel.Müd)

3. Belediye Meclisimizin 03.02.2014 tarih ve 12 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.578 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 17 N I b paftada, 11114 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 2.50x3.0 m. ebadında 1 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi (Etüt Proje Müd)

4. Belediye Meclisimizin 03.03.2014 tarih ve 20 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.579 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1697 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1701 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 2.50x3.50 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II c paftada bulunan 2217 no.lu adanın güneyindeki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi (Etüt Proje Müd)

5. Mülkiyeti Belediyemize ait 2221 ada 1 parseldeki dairelerin satışı talebi (Plan Proje Müd)

6. Mülkiyeti Belediyemize ait 2221 ada 2 parseldeki dairelerin satışı talebi (Plan Proje Müd)

7. Mülkiyeti Belediyemize ait 2223 ada 4 parseldeki dairelerin satışı talebi (Plan Proje Müd)

8. Mülkiyeti Belediyemize ait 2210 ada 6 parseldeki dairelerin satışı talebi (Plan Proje Müd)

9. Mülkiyeti Belediyemize ait 167 ada 64 parseldeki dairelerin satışı talebi (Plan Proje Müd)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi, 17N 2A pafta 11538 ada 5 parsel, 168,00 m2 olup, 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi hakkında Kanunun 5.maddesine göre Belediyemize devri talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN   
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI