Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2014 SAAT:18.00

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI TEMMUZ AYI 14. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin uygulanması talebi (İns. Kayn. Müd)

2. 05.08.2013-15.08.2013 tarihleri arasında Japonya Hiroşima’da düzenlenen ‘Hiroşima 2013- Gelecekteki Barış İçin Uluslar Arası Gençlik Konferansı ile ilişkili bu yıl 04.08.2014-12.08.2014 tarihleri arasında Tayland’ın Başkenti Bangkok’ta düzenlenecek 2014 Gelecekteki Barış İçin Uluslar Arası Gençlik Konferansı’na İlçemizde ikamet eden Gaziemir Lisesi Öğrencileri’nden Ece Ayşem CENGİZ’in ve İzmir Kız Lisesi Öğrencileri’nden Tuğba ÖZCAN’ın katılmaları ve her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesi talebi (Kültür ve Sos.Müd)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Belediyemizin yapmış olduğu, devam eden ve yapılacak olan yatırımlarında kullanılmak üzere toplam 6.000.000.00TL tutarına kadar kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek için (İpotek vermeye, gelirlerini temlik etmeye) Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Mali Hiz. Müd)

2. Gaziemir, 6. Sanayi Yaya Üst Geçidi Projesi” 2013/402 Nolu UKOME Genel Kurul Kararı ile ulaşım ve trafik planı açısından uygun bulunduğundan, 19M IIa ve 19M Ib nolu paftalarda;  Akçay Caddesi üzerinde, 371 Sokak kesişiminde 1 adet yaya üst geçidinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve Gaziemir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yer alan yaya üst geçit yerlerine ilişkin plan notunun “1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yaya üst geçit yerlerinin gösterimi şematik olup yerinde uygulaması; arazinin mevcut durumu, parsellerin araç giriş-çıkışları ve yaya üst geçitlerinin onaylı projeleri dikkate alınarak yapılacaktır.” şeklinde revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu (Etüt Proje Müd)

3. Gaziemir ilçesi 9 Eylül mahallesinde 18M IIa, 18M IIb, 19M IIIc, 19M IIId paftalarda Demiryolları ve Koruma Kuşağı ile Ağaçlandırılacak Alan arasında kalan 112 adaya ilişkin; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı ile Depolama Alanı kullanımlı alanın, 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda Ticaret Seçenekli Konut Bölgesine (TM1) dönüştürülmesi, teknik ve sosyal altyapı alanlarının belirlenmesi, yapılaşma koşulları ile çevre ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd)


GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN   
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI