Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 06.05.2014 SAAT:18.00

 


 GAZİEMİR BELEDİYESİ 
2014 YILI MAYIS AYI 10.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 06.05.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap talebi (Mali Hizm.Müd)


GÜNDEM 3-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1. Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 1155 ada 12 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışının yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)

2. Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 1246 ada 16 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat 
Karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis                                                                             edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışının yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)

3. Belediye Meclis üyesin Başkan Yardımcısı Önder KESKİN’in aylık ödeneğinin görüşülerek      
karara bağlanması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (İnsan Kayn. Müd)

 

 


GÜNDEM 4- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 5-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.


GÜNDEM 6-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI