Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 11.04.2014 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI NİSAN AYI 8.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM 
 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 11.04.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
GÜNDEM 2- GÜNDEMDE KALAN ÖNERGENİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
        1.   Belediyemizin 2013 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi talebi. (Strateji Geliştirme.Müd.)
 
GÜNDEM 3- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Gazi-Bel İmar Teknik Turizm San.Ltd.Şti.nin vermekte  olduğu ve vereceği hizmetler dikkate alınarak 4,500,000,00TL olan sermayesinin 1.200.000.00TL arttırılarak toplam 5.700.000.00TLye çıkartılması ve sermaye artışının Belediyemiz gider bütçesinin ilgili tertibinden Gazi-Bel İmar Tek.Turizm San.Ltd.Şti’ne ödenmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Mali Hizm.Müd)
 
GÜNDEM 4- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
GÜNDEM 5- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
GÜNDEM 6- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI