Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.03.2014 SAAT:18.00

 

 GAZİEMİR BELEDİYESİ 
2014 YILI MART AYI 6.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.03.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00


GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. Çay (Irmak) Mahallesi 28 ada, 14 parsel 633,85m² olup, 11569/22750 (322,33 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satışının reddine, Belediye hissesine karşılık kat karşılığı anlaşma yapılması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi 1279 ada 6 parsel 294m2 olup, 108/294 (108m2) hissesi Belediyemize aittir. Söz konusu parselle ilgili olarak Belediye meclis tarafından alınan meclis kararın iptal edilmesi durumunda kat karşılığı inşaat yapılması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesi, 2221 ada 2 parsel 34 Sokak No:46 adresli zemin kat 1 nolu bölümde bulunan 78,75 m² ‘lik Belediyemize ait hissenin satış talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

4. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 1.682,01 m² yüzölçümlü 2284 ada, 1 parselde bulunan belediyemize ait 25527/169027  hissedarlara satışının reddine, Belediye hissesine karşılık kat karşılığı anlaşma yapılması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)

5. Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dahilinde bulunan Atıfbey Mahallesi 11/2 Sokakta Kültür Sanat Meydanına “İsmet Kılıç Meydanı” adının verilmesi talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Hukuk, Kültür, Çevre Komisyon Raporları (Park ve Bah .Müd)

6.  21.04.2014-27.04.2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “17.Gaziemir Uluslar Arası Çocuk Şenliği”ne katılacak olan yurtdışındaki mahalli idareler ve birliklerle işbirliği veya kardeş kent ilişkisi kurulması ve ortak projeler gerçekleştirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesi birinci fıkrası (p) bendinde alınacak olan belediye meclis kararı alınması talebi                                           ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Kültür, Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları (Kültür ve Sos. İşl. Müd)


GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.


GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
GÖRÜŞÜLMESİ.


GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI