Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.03.2014 SAAT:18.00

 

 

 

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI MART AYI 5. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.03.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.


1. Çay (Irmak) Mahallesi 28 ada, 14 parsel 633,85m² olup, 11569/22750 (322,33 m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi (Plan Proje Müd)

2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi 1279 ada 6 parsel 294m2 olup, 108/294 (108m2) hissesi Belediyemize aittir. Söz konusu parselle ilgili olarak Belediye meclis tarafından alınan meclis kararın iptal edilmesi durumunda kat karşılığı inşaat yapılması talebi(Plan Proje Müd)

3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi Irmak Mahallesi, 2221 ada 2 parsel 34 Sokak No:46 adresli zemin kat 1 nolu bölümde bulunan 78,75 m² ‘lik Belediyemize ait hissenin satış talebi(Plan Proje Müd)

4. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 1.682,01 m² yüzölçümlü 2284 ada, 1 parselde bulunan  belediyemize ait 25527/169027  hissesinin  satış talebi(Plan Proje Müd)

5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi, 11211 ada 6 parselin 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre satışı talebi (Plan Proje Müd)

6. Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dahilinde bulunan Atıfbey Mahallesi 11/2 Sokakta Kültür Sanat Meydanına “İsmet Kılıç Meydanı” adının verilmesi talebi (Park ve Bah.Müd)

7. 21.04.2014-27.04.2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “17.Gaziemir Uluslar Arası Çocuk Şenliği”ne katılacak olan yurtdışındaki mahalli idareler ve birliklerle işbirliği veya kardeş kent ilişkisi kurulması ve ortak projeler gerçekleştirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesi birinci fıkrası (p) bendinde alınacak olan belediye meclis kararı alınması talebi                                           (Kültür ve Sos. İşl. Müd)

8. Atıfbey Mahallesi 18M IId paftada bulunan 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alanda yeşil alan planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi(Etüt Proje Müd)

9. Atatürk Mahallesi 17 N IId paftada bulunan yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi                        (Etüt Proje Müd)

10. Fatih Mahallesi 18 N Ic paftada bulunan 11415 no.lu adanın kuzeyinde bulunan ve taşıt yoluna komşu olan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)

11. Fatih Mahallesi 18 N IVb paftada bulunan 11102 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)

 

 

 

 

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Gaziemir İlçe Yöneticiliği’nin 18.12.2013 tarih ve 1312180933 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Irmak Mahallesi, 18 M I d paftada 1 adet trafo yeri belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Çevre, Hukuk, Sağlık Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd)

2. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Gaziemir İlçe Yöneticiliği’nin 19.12.2013 tarih ve 1312190374 sayılı yazılı talebi doğrultusunda Beyazevler Mahallesi, 19 M II c ve 19 M II d paftalarda toplam 3 adet trafo yeri belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Çevre, Hukuk, Sağlık Komisyon Raporları               (Etüt Proje Müd)

3. 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114, nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca ilan süresi içerisinde 06.01.2014 tarih ve 481 sayılı yazı ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd)

4. 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114 nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; 1114 ada 3 parsel sahibi vekilleri tarafından ilan süresi içerisinde 03.01.2014 tarih ve 35 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd)
5. 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114, nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; 1114 ada 5 parsel sahibi vekili tarafından ilan süresi içerisinde 02.01.2014 tarih ve 24 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd)

6. 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114, nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; 281 ada 7 parsel sahibi tarafından ilan süresi içerisinde 06.01.2014 tarih ve 143 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları                 (Etüt Proje Müd)

7.  06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114, nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; 1114 ada 7 parsel sahibi tarafından ilan süresi içerisinde 06.01.2014 tarih ve 100 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları                 (Etüt Proje Müd)

8. 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz 1. katında ilan edilen 281, 208, 2083, 101, 2114, 1114, nolu adalardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na; 1114 ada 4 parsel sahibi vekili tarafından ilan süresi içerisinde 02.01.2014 tarih ve 25 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları                 (Etüt Proje Müd)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN   
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.

.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI