Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.02.2014 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI ŞUBAT AYI 4.TOPLANTI 2.BİRLEŞİM 
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.02.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
 
GÜNDEM 2-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
1. 21.04.2014- 27.04.2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17.Gaziemir Uluslararası Çocuk şenliğinde kullanılması ve söz konusu şartlı bağışın yılsonuna kadar açık kalması talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Kültür Komisyon Raporları (Kültür ve Sos. İşl. Müd)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dahilinde bulunan Sarnıç Hürriyet Mahallesi Çamlık Caddesi No:79 da yeni yapılan Sosyal tesise “Mümin GENÇOĞLU Sosyal Tesisleri” adının verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür, Çevre Komisyon Raporları. (Park ve Bahç.Müd)
 
 
GÜNDEM 3- DİLEK VE TEMENNİLER.
 
 
GÜNDEM 4-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
GÜNDEM 5-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI