Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Duyurular > Askıdaki Parselasyon Planları

135/1 nolu geri dönüşüm planı ile bu işlem sonucu oluşan 21 ada l,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre düzenlenen 135/2 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgilileri ile kamunun incelenmesine sunulmak üzere Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü girişinde 06/07/2022 tarihinde asılan plan bir aylık müddetini doldurduğunda 06/08/2022 günü askıdan indirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi