Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Duyurular > Gaziemir Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Gaziemir Belediyesi Fotoğraf Yarışması
‘’#GözümdenGaziemir’’

Yarışmanın Konusu: “#GözümdenGaziemir’’ etiketiyle düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışması ile Gaziemir’in tarihini, sosyal yaşamını, doğal güzelliklerini ve kent estetiğini yansıtan özgün ve yeni görüntüler elde etmek ve bu sayede kent belleğini zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü: Sosyal Medya Fotoğraf Yarışması

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Gaziemir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup, aynı müdürlük tarafından yürütülecektir.

Katılım Koşulları: Gaziemir Belediyesi sosyal medya sayfalarından en az birini takip etmek ve beğenmek.

Yarışma Katılım Bilgisi: Yarışmaya katılacak olan vatandaşlarımız, Instagram ve Instagram dışında diğer sosyal medya platformlarının en az birinde de #GözümdenGaziemir etiketi ile aynı paylaşımı yapmaları zorunludur. Değerlendirme sadece Instagram üzerinden gerçekleşecektir. Oylama jüri tarafından gerçekleşecektir ve yarışmacı jürinin kararına hiçbir şekilde itiraz edemeyeceğini, iş bu yarışmaya katıldığı an itibari ile kabul edecektir. Ayrıntılı yarışma koşullarına www.gaziemir.bel.tr adresinde yer alan şartnameden ulaşabilirsiniz.

Yarışmaya Katılım Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya her fotoğrafçı, Gaziemir Belediyesi sınırları içinde çekilmiş, en fazla 1 (Bir) adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilir.

Daha önce bu yarışma benzeri yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kopyalanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Kural ihlali sayılır.

Gaziemir Belediyesi’nin daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme alan fotoğraflar da bu yarışmaya kabul edilmez.

Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda yarışmayı düzenleyen idare ve jürinin kanaati esastır.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan fotoğraflar ancak aynı zaman diliminde çekilen ve yapısı değişmemiş kontrast ayarları çok fazla oynanmamış gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

Katılımcı, Gaziemir Belediyesine ait sosyal medya sayfalarına #GözümdenGaziemir etiketiyle yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Gaziemir sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

Yarışma sonuçları Gaziemir Belediyesi’nin https:// http://www.gaziemir.bel.tr, sosyal medya adreslerinden ilan edilecek; ayrıca  ödül ve sergileme kazanan katılımcılara başka bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Gaziemir Belediyesi bünyesinde saklı kalacaktır. Fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek veya belirtilmeyerek  Gaziemir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir. Belediyemiz tarafından kitap olarak basılabilir.

Yarışmada seçilen ürünlerin tüm hakları Gaziemir Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Sahibi, hiçbir şekilde isim ve hak vb. talebinde bulunamaz.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Katılımcı, dereceye giren ve/veya Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Gaziemir Belediyesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Gaziemir Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Yarışma Takvimi:
 Yarışma Başlama Tarihi: 22 Mart 2021
 Son Katılım Tarihi: 31 Mayıs 2021
 Kurul Toplanma Tarihi: 17 Haziran 2021
 Sonuçların İlanı: 18 Haziran 2021
Ödül töreni ve sergi tarihi ayrıca bildirilecektir.
Değerlendirme instagramdan olacaktır.
 Detaylı bilgiye, www.gaziemir.bel.tr adresinden 999 0 251 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Seçici Kurul:
Halil ARDA (Gaziemir Belediye Başkanı)
Deniz DİNLER (Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Yasemin AKIN (Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)
Kıvanç ŞEN (Fotoğraf Eğitmeni, Akademisyen)
Tayfun KOCAMAN (Fotoğraf Eğitmeni)
Gürkan ÇETİNKAYA (Fotoğrafçı)

Ödül ve Sergilemeler:
 Birincilik
 İkincilik
 Üçüncülük
 Mansiyon Ödülü (3 Adet)
 Sergileme

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ

1.Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri belediyemizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gaziemirbel
Facebook.com/gaziemir.belediyesi
Twitter.com/gaziemirbel


 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi