Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Hayvan Hakları Bildirgesi

Madde 1 :
Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve varolma hakkına sahiptirler.
Madde 2 :
Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yokedemez, bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla ödevlidir. Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakkı vardır.
Madde 3 :
Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda acı çektirilmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
Madde 4 :
Yabani türden olan bütün hayvanlarkendi özel ve doğal çevresinde, karada,havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim amacıyla olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
Madde 5 :
Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar, uyumlu bir biçimde türüne vergi yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu hakka aykırıdır.
Madde 6 :
İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terketmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
Madde 7 :
Bütün çalışan hayvanlar, iş süresinin ve yoğunluğunun sınırlandırılması, onarıcı ve güçlerini arttırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
Madde 8 :
Hayvanlara fizyolojik veya psikolojik acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deney için de durum böyledir. Bunun yerine başka birşey koyma tekniklerinden yararlanmalı ve bu teknikler geliştirilmelidir.
Madde 9 :
Hayvan beslemek için yetiştirilmişse bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.
Madde 10 :
Hayvanlardan, insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler,hayvan onuruna aykırıdır.
Madde 11 :
Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir "Biocide", yani yaşama karşı bir suçtur.
Madde 12 :
Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir "Genocide" (soykırım), yani türe karşı suçtur. Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yokedilmesinin sonu soykırıma varır.
Madde 13 :
Hayvanın ölümüne de saygı göstermek gerekir.
Madde 14 :
Hayvanları koruma ve savunma kuruluşları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI